Kvæfjord Eiendom

Kvæfjord Eiendom AS er 100% eid av Kvæfjord kommune og ble etablert i forbindelse med HVPU-reformen i 1991 da mange av beboerne valgte å bli boende i Kvæfjord etter nedleggelse av sykehuset. Kvæfjord Eiendom AS ble etablert for å ivareta store deler av bygningsmassen og leietagere - både private og kunder innen næring/offentlig virksomhet.

Ved utgangen av 2016 har vi utleie av 136 boliger i alle størrelser. I tillegg leier vi ut idrettshall og svømmebasseng, samt at vi driver fjernvarmeanlegg og drift og tilsyn av kommunens varme- og ventilasjonsanlegg. Fra og med høsten 2016 driver vi også med vintervedlikehold i forbindelse med drift av egne bygg. Men også som tilbud til leietagere og andre på Borkenes.

Markedsområdet er fra 2016 og fremover utvidet til å være Sør-Troms og nordre Nordland.

Kvæfjord Eiendom AS har i mange år vært driftsoperatør statlige asylmottak. Vi er i dag inne i kontrakt med UDI om drift av Kvæfjord Statlige Mottak med kapasitet på inntil 210 beboere. Vi har tidligere drevet Borkenes Statlige Mottak og Kvæfjord Enslige Mindreårige Mottak.

Etablert i 1991. For tiden 11 ansatte. Vi kommer i 2016 til å omsette for ca 25 millioner kroner med et brukbart resultat. Kvæfjord Eiendom AS er meget solid og har god likviditet.
 

Forretningsidé: 

Gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen skal Kvæfjord Eiendom AS tilby utleieboliger og næringsareal til markedsområdet i Sør-Troms og nordre Nordland.
 

Vår visjon:

Fra lokal til regional bolig- og næringsaktør.