Kvæfjord Mottak

Kvæfjord Mottak ble for godt og vel 20 år siden etablert som Borkenes Statlige Asylmottak. Etter en kort pause fra mai 2015 til august 2015 så startet vi 18.08.2016 opp som Kvæfjord Statlige Asylmottak med inntil 210 plasser. I perioden 01.10.2015 til 31.08.2016 ble 34 ordinære mottaksplasser konvertert til Enslig Mindreårig Mottak. Etter en nedgang i søknadsmassen sa UDI i juni 2016 opp EM kontrakten.

Dagens kontrakt med UDI løper til 18.08.2018.

Mottaket er i hovedsak basert på drift i et tidligere søsterhjem med enkeltrom, dobbeltrom og leiligheter. I tillegg husvære i Åsveien og etter hvert også i Markvegen 1 som nå renoveres i den gjenværende delen etter brann i 2014.

Kvæfjord Statlige Asylmottak er en avdeling i Kvæfjord Eiendom AS. De fem ansatte i mottaket er ansatt hos Kvæfjord Eiendom AS som driftsoperatør. Mottaket er organisert med mottaksleder, barne- og ungdomsansvarlig, informasjonsansvarlig, økonomiansvarlig og miljøarbeider.

Mottakets beliggenhet gjør at det ligger til rette for bruk av Borkenesmarka, Kvefjorden, fotballbane, svømmehaller og idrettshaller. Kvæfjord Mottak ligger i gangavstand fra Borkenes sentrum, butikker og bussforbindelse. Det er et nært og godt samarbeid med Kvæfjord kommune