Drift av varmtvannsbassenget på Trastad i 2019

DSCF7310.jpg

Gladnyhet: Kvæfjord kommune vedtok i kommunestyremøte den 13. desember 2018 å yte tilskudd til Kvæfjord Eiendom AS på inntil kr 300.000,-, med formål at varmtvannsbassenget skal holdes åpent i 2019. 

Dette er i samsvar med vedtak i styret til Kvæfjord Eiendom AS som forutsatte et slikt tilskudd for å holde bassenget i drift i 2019. For å dekke ytterligere inn og unngå underskudd er det likevel nødvendig med en liten prisøkning på 5% i timeprisene. Dette til tross for at vi gledelig nok har fått en ny bruker fremover som ønsker tre timer pr uke.

 Ny timepriser fra og med uke 2 blir på kr. 693,- for enkelttimer og kr. 655,- for brukere av mer enn 10 timer.

 Vi gleder oss over at det ble en løsning slik at vi kan ta imot brukerne også i 2019.

Mer info om bassenget