Boliger og næringsareal til leie i Borkenes sentrum og Trastad. Utleie av svømmebasseng og gymsal.

Kvæfjord Eiendom AS forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler bolig- og næringsbygg for utleie. Ved utgangen av 2016 disponerer vi 136 leiligheter, næringsareal i Borkenes sentrum og på Trastad, samt idrettshall og svømmebasseng. Vi driver i tillegg et fjernvarmeanlegg som leverer til egne og andres bygg. Vårt markedsområde er fra 2016 og fremover utvidet til å være Sør-Troms og nordre Nordland.

Kvæfjord Eiendom AS har i mange år vært driftsoperatør statlige asylmottak. Vi er i dag inne i kontrakt med UDI om drift av Kvæfjord Statlige Mottak med kapasitet på inntil 210 beboere. Vi har tidligere drevet Borkenes Statlige Mottak og Kvæfjord Enslige Mindreårige Mottak. Etablert i 1991. For tiden 16 ansatte.

 

 

Aktuelt