Gymsal

Vi har gymsal for utleie til private, bedrifter eller lag og foreninger.

Last ned oversikt over ledige tider under, og kontakt oss for å avtalte leie.


Priser:

Gymsal pr. time - kr. 420,-
Gymsal over 10 timer: kr. 384,-


Betingelser:

- Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
- Leietaker har tilgang/disposisjonrett til hovedlokale og garderober i angitt leietidsrom.
- Garderober skal være ryddet og forlatt ved leietidens opphør.
- Leietaker er ansvarlig for at vinduer og dører er forsvarlig lukket når lokalene forlates.