Svømmebasseng

Vi har svømmebasseng for utleie til private, bedrifter eller lag og foreninger.

Se oversikt over ledige tider under, og kontakt oss for å avtalte leie.

Svømmebassengets åpningstider følger skoleruta for Kvæfjord kommune.

utleieoversikt2019.jpg

Priser pr. 01.01.2019:

Svømmehall pr. time - kr. 693,-
Svømmehall over 10 timer: kr. 655,-


Betingelser:

- Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
- Leietaker har tilgang/disposisjonrett til hovedlokale og garderober i angitt leietidsrom.
- Garderober skal være ryddet og forlatt ved leietidens opphør.
- Leietaker er ansvarlig for at vinduer og dører er forsvarlig lukket når lokalene forlates.
- Temperaturgaranti utover 28-30 grader C gjelder kun for FYSIOTERAPIAVDELING.